TYPO3

TYPO3 to system CMS do zarządzania programami webowymi w tym stronami internetowymi. TYPO3 powstał w 2000 roku i jest rozwijany do dnia dzisiejszego, wersja TYPO3 LTS 6.2 będzie wspierana do początku 2017 roku. 

Strony oparte na TYPO3 są budowane na zasadzie modułowej czyli obrazowo przypominają klocki które mogą być przestawiane w różne miejsca strony internetowej. Taki sposób budowy pozwala zwykłemu edytorowi lub pracownikowi wprowadzanie zmian na stronie bez potrzeby kontaktu z programistą.